Lärogrund

Församlingen underställer sig de profetiska och apostoliska skrifterna i den heliga Skrift, vilka är Guds ofelbara Ord, såsom högsta regel norm och rättesnöre.

”Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare böra prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, såsom det står skrivet: ’Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig’, Psalt. 119. Och den helige Paulus skriver: ’Om ock en ängel komme från himmelen och predikade annorlunda, så skall han vara förbannad’, Gal. 1.”
Ur Konkordieformeln, bekännelseskrift från år 1577

Församlingen omfattar den bibelförståelse som är uttryckt i de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna. Bekännelseskrifterna är de som är sammanfattade i den s.k. Konkordieboken.  I denna bok ingår förutom de lutherska bekännelserna från 1500-talet de tre fornkyrkliga bekännelserna.