Kontakt

info@stmartin.fi

Ansvarig  präst: Halvar Sandell

Gudstänstlokal: Martinsalen
Södra Magasinsgatan 5
00130 Helsingfors