Kontakt

pastorstmartin@protonmail.com

Ansvarig  präst: Halvar Sandell

Gudstjänstlokal: Martinsalen
Södra Magasinsgatan 5
00130 Helsingfors