Verksamhet

 

  • Vår adress är:
    Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5

Högmässor hålls om söndagarna kl 10
Predikningarna återfinns i regel här under fliken: ljudfiler på söndag eftermiddag.

Julens gudstjänster
24.12  4 Advent och Julafton kl 10 högmässa
25.12  Juldag kl 12 högmässa


Bibelstudier över Romarbrevet följande torsdagar kl 19.15
som webbinarium.  Välkommen att delta genom att klicka in på GoogleMeet sidan:
30.11 Romarbrevet kapitel 13

Katekesföredag följande torsdagar kl 19.15 som webbinarium kl 19. Nätadress anges här någon dag i förväg.  14.12.
Tema:
14.12 Förlåt oss våra skulder.

Var och en som är intresserad är välkommen att delta i all vår verksamhet. Med det undantaget att vid mässorna är nattvarden förbehållen dem som vill vara medlemmar i församlingen enligt gammal kyrklig praxis.

Präst: Halvar Sandell
Kontakt: pastorstmartin@protonmail.com