Verksamhet

  • Vår adress är Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5.
    Välkommen!
  • högmässa söndagar kl 10

Torsdagar
15.10, 19.11,10.12.
Stilla Mässa kl 18 -18.30
därefter kaffe
Bibelstudium kl 19 över Apostlagärningarna

Föredrag
Måndagar kl 18
5.10 Nattvarden
30.11 Daglig bön och andakt

Stödförening för evangelisk-luthersk gemenskap.
Digitalt årsmöte 28.9 kl. 19

Ljudfiler finns under fliken med detta namn.
Skrivna predikningar finns under fliken: dokument.

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar med samma lutherska tradition och församlingssyn, som vi företräder enligt överenskommelse välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.