Verksamhet

 

  • Vår adress är:
    Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5
    Välkommen!

Allmänt gäller i församlingen att högmässa hålls på söndagar kl 10.

Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna; från början ända till slutet. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar med samma lutherska tradition och församlingssyn, som vi företräder, enligt överenskommelse välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

    • Predikan vid högmässa införs i regel samma dag efteråt som ljudfil att upphämta här under fliken: ljudfiler.

 Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill bekanta sig med det.

Katekesföredrag torsdag 9.2 kl 19.15  Vi tror på Den Helige Ande   hålls som webbinarium.  Välkommen med!
Inloggningskod:

https://meet.google.com/eej-koqk-too

 

  • Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.