Verksamhet

  • Vår adress är:
    Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5
    Välkommen!

    Söndagar högmässa kl 10  dock inte 7.11. Den helgen högmässa 6.11 Alla Helgons Dag.

Predikan vid högmässa införs strax efteråt här under fliken: Ljudfiler

Föredrag och bibelstudier sker tillvidare med användande av program för videosessioner. Vi skickar ut en länk och så kan man koppla på. Intresserade som inte har deltagit och nu vill bedes ta kontakt till halvar@stmartin.fi

Katekesföredrag kl 19 följande torsdagar:
9.9  3. budet
7.10 4.budet
4.11  5.budet

Bibelstudier kl 19 följande torsdagar:
23.9 Apostlagärningarna 26
21.10 Apostlagärningarna 27
18.11 Apostlagärningarna 28

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar med samma lutherska tradition och församlingssyn, som vi företräder, enligt överenskommelse välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.