Verksamhet

  • Vår adress är Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5.
    Välkommen!
  • Just nu och framåt tillsvidare  hålls inte gudstjänster på denna adress. Församlingen jämte andra intresserade hänvisas till predikningar på ljudfil här på dessa sidor.

Ljudfiler finns under fliken med detta namn
Skrivna predikningar finns under fliken: dokument.

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar inom Missionsstiftet välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.

Bibelstudier, stilla mässor och föredrag våren 2020

Torsdag  4.6 kl 18 Stilla Mässa,
kl. 18.30 kaffe
kl 19 Bibelstudium över Apostlagärningarna.