Verksamhet

  • Vår adress är Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5.
    Välkommen!
  • Högmässor söndagar kl 10

Ljudfiler finns under fliken med detta namn
Skrivna predikningar finns under fliken: dokument.

Föredrag och bibelstudier under hösten 2019
Katekesföredrag:
Måndag 7.10 kl 18 ”Inled oss icke i frestelse – utan fräls oss från ondo”
Måndag 11.11 kl 18 ”Ty riket är ditt och makten och härligheten.”

Stilla mässa följande torsdagar 19.9; 24.10; 21.11. kl 18
18.30 kaffe, sedan bibelstudium kl 19.
Kvällsmässa i adventstid 12.12. kl.18.

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar inom Missionsstiftet välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.