Verksamhet

  • Vår adress är:
    Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5
    Välkommen!

Under sommaren fram till 22.8 hålls normalt inte högmässor i Martinsalen.
Församlingens medlemmar erhåller skrivna gudstjänster till söndagarna.  Själva predikan införs på dessa sidor under fliken: dokument.

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar med samma lutherska tradition och församlingssyn, som vi företräder, enligt överenskommelse välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.