Verksamhet

  • Vår adress är:
    Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5
    Välkommen!
  • Högmässa söndagar kl 10 och 11.45
  • För dem som avser att komma och som förstår att präst inte är underrättad om till vilken ni kommer, ring då vänligen 044-5736700 före kl 18 lördag.
  • Ljudfiler finns under fliken med detta namn. Normalt införs en ljudfil innehållande söndagens predikan under söndagen.

Skrivna predikningar finns under fliken: dokument.

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar med samma lutherska tradition och församlingssyn, som vi företräder, enligt överenskommelse välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.