Verksamhet

  • Vår adress är Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5.
    Välkommen!
  • Högmässor söndagar kl 10

Ljudfiler finns under fliken med detta namn
Skrivna predikningar finns under fliken: dokument.

Advent och Jul

Högmässor på  1, 2 och 3 Advent.  4 Advent ingen högmässa

Stilla mässa under adventstiden 12.12. kl 18
18.30 kaffe, sedan bibelstudium kl 19 över Apostlagärningarna 19

Julafton 24.12 kl  15 Julbön
Juldagen 25. 12 kl 12 Högmässa

Sedan följer en paus i verksamheten.

På Trettondag måndag  6.1  2020 kl 10 börjar högmässorna igen.

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar inom Missionsstiftet välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.

Bibelstudier, stilla mässor och föredrag våren 2020

Torsdagar: 23.1, 20.2, 19,3, 16.4, 7.5, 4.6 kl 18 Stilla Mässa, kl. 18.30 kaffe
kl 19 Bibelstudium över Apostlagärningarna.

Måndagar kl 18 föredrag:  3.2 Dopet,  2.3 Bikten, 27.4 Nattvarden.