Verksamhet

 

  • Vår adress är:
    Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5

Högmässor hålls om söndagarna kl 10
Predikningarna återfinns i regel här under fliken: ljudfiler på söndag eftermiddag.
19.11 inställd högmässa  hänvisas till kvällsmässan 23.11 kl 18.30

Kvällsmässor följande torsdagar kl 18.30  19.10, 23.11.

Bibelstudier över Romarbrevet följande torsdagar kl 19.15
som webbinarium.  Nätadress anges här någon dag i förväg. 5.10, 16.11, 30.11
5.10  Rom 11:11-36
Katekesföredag följande torsdagar kl 19.15 som webbinarium kl 19. Nätadress anges här någon dag i förväg. 2.11, 14.12.
Teman:
2.11. Vårt dagliga bröd
14.12 Förlåt oss våra skulder.

Var och en som är intresserad är välkommen att delta i all vår verksamhet. Med det undantaget att vid mässorna är nattvarden förbehållen dem som vill vara medlemmar i församlingen enligt gammal kyrklig praxis.

Präst: Halvar Sandell
Kontakt: pastorstmartin@protonmail.com