Ljudfiler

Då man klickar på en länk plockas ett dokument från en One Drive fil

 

2 Advent 9.12 2018 1 årg ev Luk 21:25-36/HS

1 Advent 2.12 2018 1 årg ev Matt 21:1-9/HS

Domsöndagen 25.11 2018 alternativ predikotext nr 2 Matt 13:47-50/HS

Söndag före domsöndag eller Uppbrottets söndag 18.11 2018 3 årg ev Matt 24:36-44/HS

25 söndagen efter Pingst 11.11 2018 3 årg Ev Luk 20:27-40/HS

Alla helgons dag 3.11 2018 Predikotext Hebr 11:13-16/HS

23 söndagen efter Pingst 28.10 2018 3 årg Ev Matt 6:14-e15/HS

Reformationsdagen 21.10 2018 3 årg Ev Matt 5:13-16/HS

21 söndagen efter Pingst 14.10 2018 3 årg. ev. Joh 13:16-20/HS

20 söndagen efter Pingst 7.10 2018 3 årg Ev Joh 7:40-52/HS

S:t Mikaels dag 30.9 2018 gammaltestamentlig text 3 årg Jos 5:13-15/HS

18 söndagen efter Pingst 23.9 2018 3 årg. ev. Mark 7:5-13/HS

17 söndagen efter Pingst 16.09. 2018 3 årg ev Joh 5:19-21/HS

16 söndagen efter pingst 8.9 2018 3 årg ev Matt 6:19-24/HS

15 söndagen efter Pingst 2.9 2018 3 årg:s evangelium Matt 11:25-30/HS

14 söndagen efter Pingst 26.8 2018, 3 årg evangelium Markus 12:41-44/HS

2 söndagen efter pingst 3.6 2018 3 årg ev Matt 16:24-27/HS

Måndag efter Trefaldighetssöndag 28.5 2018 3 årg ep Ef 1:3-14/HS

Pingstdagen 20.5 2018 3 årg ev Joh 3:16-21/HS

6 söndagen efter påsk 13.5 2018 3 årg ev Joh 17:18-23/HS

Bönsöndagen 6.5 2018 3 årg ev Luk 11:5-13/HS

4 Söndagen efter Påsk 29.4 2018 3 årg Ev Joh 15:10-17/HS

3 Söndagen efter Påsk 22.4 2018 3 årg Ev Joh 14:1-7/HS

2 Söndagen efter Påsk 15.4 2018, kl. 10 Joh 10:1-10/HS

1 Söndagen efter Påsk 8.4 2018 3 årg Ev Luk 24:36-49/HS

Skärtorsdagen 29.3 2018 3 årg Ev Matt 26:17-30/HS

Palmsöndagen 25.3 2018, 3 årg Ev Matt 21:12-22/HS

S:ta Marie Bebådelsedag, 18.3  2018 3årg Ev. Luk 1:46-55 Magnificat/HS

 

Här under är predikningar i kronologisk ordning: 9.4 2017 –  11.3 2018

Predikan på Palmsöndagen 9.4 2017 2 årg Ev Joh 12:1-8/HS

Predikan på Pingsdagen 4.6 2017 2 årg Ev.Joh 14:15-21/HS

Predikan på Trefaldighetssöndagen 11.6 2017 2 årg. Ev. Joh 15:1-10/HS

Predikan på 11 söndagen efter Pingst 20.8 2017 2 årg Ev. Luk 43-30 /HS

Predikan på 12 söndagen efter Pingst 27.8 2017 2 årg Ev Matt 21:28-23/HS

Postludium 27.8 2017 Jehan Alain: Litanies framfört av Mathias Sandell

Predikan på 13 söndagen efter Pingst 3.9 2017 2 årg. Ev. Matt 12:3-37/HS

Predikan på 14 söndagen efter Pingst 10.9 2017 2 årg Ev Matt 5:43-48/HS

Predikan på 15 söndagen efter Pingst 17.9 2017 2 årg Ev. Joh 5:1-15(17)/HS

Predikan på 16 söndagen efter Pingst 24.9 2017 2 årg Ev Luk 10:38-40/HS

Predikan på 18 söndagen efter Pingst 8.10 2017 2årg Ev Mark 2:18-22/HS

Predikan på 19 söndagen efter Pingst 15.10 2017 2 årg Ev Mark 12:28-34/HS

Predikan på 20 söndagen efter Pingst 22.10 2017 2 årg Ev Joh 9:24-41/HS

Predikan på 21 söndagen efter Pingst 29.10  2017 2 årg Ev. Luk 10:1-12/HS

Predikan på 23 söndagen efter Pingst 12.11 2017 2 årg Ev Matt 18:15-22

Predikan på Uppbrottets söndag 19.11 2017 2 årg Ev Mark 13:33-37/HS

Domsöndagen 26.11 2017 Predikotext Joh 5:22-29/HS

1 Advent 3.12 2017 3 årg Ev Luk 19:28-40/HS

2 Advent 10.12 2017 3 årg Ev Luk 17:20-24/HS

3 Advent 17. 12 2017 3 årg Ev 2Altern. Joh 3:26-30 HS

Julbön 24.12 2017 Rom 16:25-27 HS

Juldagen 25.12 2017 3årg Ev enl tidigare Kyrkohandböcker Matt 1:18-25 HS

Trettondagen 6.1 2018 Alternativ predikotext Joh 12:44-50/HS

2 Söndagen efter Trettondag 14.1 2018 3 årg Ev Luk 4:16-21/ HS

3 Söndagen efter Trettondag 21.1 2018 3årg Ev Mark 1:29-39/HS

Söndagen Septuagesima 28.1 2018 3 årg Ev Luk 17:7-10/HS

Kyndelsmässodagen 4.2 2018 alternativ text: Joh 12:35-36/HS

Fastlagssöndagen 11.2 2018 3årg Ev Mark 10:32-45/HS

1. Söndagen i Fastan 18.2 2018 3 årg Ev Mark 1:12-13/HS

2 Söndagen i Fastan 25.2 2018 3 årg Ev Luk 7:36-50/HS

3 Söndagen i Fastan 4.3 2018 3årg Ev Joh 8:46-59/HS

Midfastosöndagen 11.3 2018, 3 årg ev Joh 6:48-58/HS