Ljudfiler

Då man klickar på en länk plockas ett dokument automatiskt från en One Drive fil. Ingen inloggning behövs.
Under sommarsöndagarna var predikningarna skrivna och hittas under fliken: dokument.

19 söndagen efter pingst 20.10 2019 1 årg ev Matt 22:34-40/HS

18 söndagen efter pingst 13.10 2019 1 årg ev Luk 14:1-6/HS

17 söndagen efter Pingst 6.10 2019 1 årg ev/HS

S:t Mikaels dag 29.9 2019, 1 årg. evangelium Matt 18:1-10/HS

15 söndagen efter pingst 22.09 2019 1 årg ev Luk 17:11-19/HS

14 söndagen efter pingst 15.09 2019 1 årg ev Luk 10:25-37/HS

13 söndagen efter pingst 8.9 2019 1 årgångens evangelium Mark 7:31-37/HS

12 Söndagen efter pingst 1.9. 2019 – tekniken för ljud fallerade – koncept står att läsa under fliken: Dokument.

11 Söndagen efter pingst 25.8.2019 1 årg ev Luk 19:41-48/HS

6 söndagen efter pingst 2.6 2019 1 årg ev Joh 15:26-16:4/HS

Kristi himmelsfärdsdag 30.5 2019 1 årg ev Mark 16:14-20/HS

Bönsöndagen 26.5 2019 1 årg ev Joh 16:23-33/HS

4 söndagen efter påsk 19.5 2019 1 årg evangelium Joh 16:5-15/HS

3 söndagen efter Påsk 12.5 2019 1 årg evangelium Joh 16:16-23/HS

2 söndagen efter Påsk 5.5 2019 1 årg evangelium Joh 10:11-16/HS

1 söndagen efter Påsk 28.4 2019  1 årg evangelium Joh 20:19-31

Påskdagen 21.4  2019- predikan finns skriven på dokumentsidan.

Långfredagen 19.4 2019 1 årg ev Luk 23:32-46/HS

Palmsöndagen 14.4 2019 1 årg Joh 12:12-24/HS

5 söndagen i Fastan 7.4 2019 1 årg Ev Joh 11:47-53/HS

Midfastosöndagen 31.3 2019 1 årg ev Joh 6:1-15/HS

S:ta Marie Bebådelsedag 24.3 2019 1 årg ev Luk 1:26-38/HS

2 söndagen i Fastan 17.3 2019 1 årg ev. Matt 15:21-28/HS

1 söndagen i Fastan 10.3 2019 1 årg ev Matt 4:1-11/HS

Askonsdagen 6.3 2019 2 Petr 1:1-11/HS

Sexagesima söndagen 24.2 2019 1 årg ev Luk 8:4-15 /HS

Septuagesima söndagen 17.2 2019 1 årg ev Matt 20:1-16/HS

5 söndagen efter Trettondag 10.2 1 årg ev Matt 13:24-30/HS

Kyndelsmässodagen 3.2 2019 1 årg ev Luk 2:22-35/HS

3 söndagen efter Trettondag 27,1 1 årg ev Matt 8:5-13/HS

2 söndagen efter Trettondag 1 årg ev Joh 2:1-12/HS

1 söndagen efter Trettondag 13.1 2019 1 årg ev. Matt 3 :13-17/HS

Trettondagen 6.1. 2019 1 årg ev Matt 2:1-12/HS

Juldagen 25.12 2018 1 årg ev Luk 2.1-20/HS

3 Advent 16.12 2018 1 årg Ev Matt 10:2-10/HS

2 Advent 9.12 2018 1 årg ev Luk 21:25-36/HS

1 Advent 2.12 2018 1 årg ev Matt 21:1-9/HS

Domsöndagen 25.11 2018 alternativ predikotext nr 2 Matt 13:47-50/HS

Söndag före domsöndag eller Uppbrottets söndag 18.11 2018 3 årg ev Matt 24:36-44/HS

25 söndagen efter Pingst 11.11 2018 3 årg Ev Luk 20:27-40/HS

Alla helgons dag 3.11 2018 Predikotext Hebr 11:13-16/HS

23 söndagen efter Pingst 28.10 2018 3 årg Ev Matt 6:14-e15/HS

Reformationsdagen 21.10 2018 3 årg Ev Matt 5:13-16/HS

21 söndagen efter Pingst 14.10 2018 3 årg. ev. Joh 13:16-20/HS

20 söndagen efter Pingst 7.10 2018 3 årg Ev Joh 7:40-52/HS

S:t Mikaels dag 30.9 2018 gammaltestamentlig text 3 årg Jos 5:13-15/HS

18 söndagen efter Pingst 23.9 2018 3 årg. ev. Mark 7:5-13/HS

17 söndagen efter Pingst 16.09. 2018 3 årg ev Joh 5:19-21/HS

16 söndagen efter pingst 8.9 2018 3 årg ev Matt 6:19-24/HS

15 söndagen efter Pingst 2.9 2018 3 årg:s evangelium Matt 11:25-30/HS

14 söndagen efter Pingst 26.8 2018, 3 årg evangelium Markus 12:41-44/HS

2 söndagen efter pingst 3.6 2018 3 årg ev Matt 16:24-27/HS

Måndag efter Trefaldighetssöndag 28.5 2018 3 årg ep Ef 1:3-14/HS

Pingstdagen 20.5 2018 3 årg ev Joh 3:16-21/HS

6 söndagen efter påsk 13.5 2018 3 årg ev Joh 17:18-23/HS

Bönsöndagen 6.5 2018 3 årg ev Luk 11:5-13/HS

4 Söndagen efter Påsk 29.4 2018 3 årg Ev Joh 15:10-17/HS

3 Söndagen efter Påsk 22.4 2018 3 årg Ev Joh 14:1-7/HS

2 Söndagen efter Påsk 15.4 2018, kl. 10 Joh 10:1-10/HS

1 Söndagen efter Påsk 8.4 2018 3 årg Ev Luk 24:36-49/HS

Skärtorsdagen 29.3 2018 3 årg Ev Matt 26:17-30/HS

Palmsöndagen 25.3 2018, 3 årg Ev Matt 21:12-22/HS

S:ta Marie Bebådelsedag, 18.3  2018 3årg Ev. Luk 1:46-55 Magnificat/HS