Form och funktion

Stödförening för evangelisk-luthersk gemenskap – Evankelis-luterilaisen yhteyden tuki rf är grundad  år 2003.

Stödföreningens uppgift är att stöda grundandet av församlingar samt stöd för teologer med prästkallelse som har hamnat utanför marginalerna i folkkyrkan.
Stödföreningen är tillsvidare den formella  juridiska ramen för församlingen S:t Martin i Helsingfors, som är på gång för att finna sin  form.
Församlingen är tillsvidare en fri sammanslutning av dem som har valt att fira sin söndagliga kristna gudstjänst här. Till församlingen kan höra sådana som har skrivit ut sig från folkkyrkan och sådana som fortfarande är registrerade i den. Förutsättningen i det senare fallet är att man inte utöver möjligen överenskomna undantag mottar nattvarden i folkkyrkan.

 

Besökare är välkomna att närvara vid mässorna, men sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen.
Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.

Stödförening för evangelisk-luthersk gemenskap rf
kan stödas med inbetalning på kontot: FI78 5512 0020 0120 92
Insamlingstillstånd beviljat 19.7 2018 av  Polisstyrelsen för tiden 19.7 2018 – 29.2 2020
Tillståndsnummer RA/2018/676  Tillståndet gäller för hela landet utom Åland.
De insamlade medlen används för publikationer, lokal och materialkostnader, för gudstjänster och föredragstillfällen samt ersättningar för föredragshållare i studiecirklar.

Föredrag vid Stödföreningens möte i Pedersöre 23.5 2019
Joakim Förars:
Bibeln – vårt rättesnöre

Halvar Sandell:
Bibelns inspiration

Föredrag vid Stödföreningens möte i Vasa 14.4 2018
Klicka på de streckade linjerna så ska ljudfilerna komma upp.

Roger Pettersson talar om vägen från allmän folkkyrklighet och väckelserörelser till medvetna lutherska gudstjänstförsamlingar
Vägen fram

Otto Granlund talar om varför det är självklart att en kristen hör till en församling och vad detta innebär i praktiken där vi lever vårt liv.

För en kristen är en församling – en livsbetingelse.