Verksamhet

  • Vår adress är Martinsalen
    Södra Magasinsgatan 5.
    Välkommen!
  • Föredrag:  måndag  2.3  BIKTEN   kl 18.  Välmött kaffe serveras.
  • Högmässor söndagar kl 10

Varje söndag högmässa fram till 7.6
dock inte 29.3
då i stället kvällsmässa torsdag 2.4 kl 18

Ljudfiler finns under fliken med detta namn
Skrivna predikningar finns under fliken: dokument.

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar inom Missionsstiftet välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.

Bibelstudier, stilla mässor och föredrag våren 2020

Torsdagar:  20.2, 19,3, 16.4, 7.5, 4.6 kl 18 Stilla Mässa,
kl. 18.30 kaffe
kl 19 Bibelstudium över Apostlagärningarna.

Måndagar kl 18 föredrag:   2.3 Bikten, 27.4 Nattvarden.