Verksamhet

 • Vår adress är Martinsalen
  Södra Magasinsgatan 5.
  Välkommen!
 • Högmässor söndagar kl 10

Församlingens bibelstudier, undervisning och föredrag är öppna för vem som helst som vill komma och bekanta sig med det.
Besökare är hjärtligt välkomna att närvara vid mässorna. Naturligt enligt kyrklig tradition är sedan att sakramentet är för dem som vill vara med i församlingen. AlImänt taget är de som annars är medlemmar i församlingar inom Missionsstiftet välkomna att dela altargemenskapen hos oss.

Se under fliken Form och funktion närmare om församlingens sammanhang.

 • Våren 2019 i S:t Martin  om Gud vill och vi får leva.
  Högmässorna börjar på Trettondagen som år 2019 är en söndag. Därefter varje söndag högmässa. Ej 3.3 men då i stället
  kvällsmässa på Askonsdagen 6.3 kl 18
  Påsken
  Skärtorsdag 18.4  kl 18 Mässa
  Långfredag 19.4 kl 10 Gudstjänst
  Påskdagen 21.4 kl 10 Högmässa
  Efter högmässan söndag 2.6 sommaruppehåll. Pastor håller under sommaren kontakt med församlingens kommunikanter.
 • Stilla Mässa följande onsdagar 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 15.5 kl 18
  Då Stilla Mässa firas är det kaffe efteråt  kl 18.30
  Efter kaffet bibelstudium kl 19
  30.1 Apostlagärningarna 11
  27.2 Apostlagärningarna 12
  27.3 Apostlagärningarna 13
  24.4 Apostlagärningarna 14
  15.5 Apostlagärningarna 15

Katekesföredrag följande torsdagar
14.2 kl 18  Ske din vilja
14.3 kl 18 Vårt dagliga bröd
9.5  kl 18 Och förlåt oss våra skulder